Tro på deg selv og du er
allerede halveis fremme

-Theodore Roosevelt

Til brukere av TT-ordningen i Oslo kommune

Vi viser til sentrale myndigheters til en hver tid gjeldende anbefalinger når det gjelder preventive tiltak for å begrense koronasmitte/pandemien og særskilt til rådene om bruk av offentlig transport/kommunikasjon, herunder råd om begrenset bruk av slik transport og endring av reisemønster.

Disse generelle rådene gjelder også for bruk av TT-ordningen, hvor bruk av taxi også vil kunne innebære en smitterisiko. Personer med TT-kort anmodes derfor til å vurdere nødvendigheten/behovet for reiser, samt om man har mulighet til å innrette seg på alternative måter for å redusere smitterisikoen.

Det orienteres for øvrig om at en ytterligere og omfattende økning av smittespredning også kan få betydning for gjennomføringen av TT-ordningen, herunder også et redusert tilbud.

Vi følger situasjonen nøye, og vi vil oppdatere informasjonen fortløpende dersom situasjonen endrer seg, slik at det kan bli ytterligere konsekvenser og også nødvendig med ytterligere tiltak.

Velkommen til DRT Solutions

DRT Solutions er et svenskt selskap som ligger i Samres konsernet og som spesialiserer seg på bestillingsmottak for tilrettelagt transport og annen anropsstyrt trafikk. Samres AB har oppdrag for 120 svenske kommuner, 8 helseregioner. DRT Solutions er ansvarlig for administrasjon og planlegging av TT-tjenesten i Oslo kommune. Selskapet ble stiftet i 1993, og i dag håndterer vi mellom 5 og 6 millioner reiser per år.

I Norge håndterer DRT Solutions bestillingsmottak for TT-tjenesten i Oslo kommune. I 2017 ble det tatt imot 123.000 telefonsamtaler, og organiserte ca. 267.000 reiser i forbindelse TT-tjenesten i Oslo kommune. Fra og med 2015 har vi også hatt ansvar for administrasjonen av TT-kortene som brukes i Oslo. Fra 1. januar 2015 har DRT Solutions også ansvar for korttjenesten, noe som betyr at vi har ansvar for produksjon av TT-kortene og all administrasjon knyttet til disse reisene.

Det betyr at DRT Solutions totalt administrerer ca 900 000 turer i Oslo årlig.

TIL DEG SOM HAR TT-KORT I 2021–informasjon om kvoter og egenandeler