Bestill på telefon

Når må du bestille?

Vi anbefaler deg å bestille reisene i så god tid som mulig, gjerne flere dager i forveien. Det kan være vanskelig å skaffe bil på kort varsel, for eksempel i morgen- og ettermiddagsrushet i ukedagene. På travle dager kan det være at du får tilbud om bil som avviker mer enn en time fra det tidspunktet du ønsker. Større arrangementer, for eksempel fotballkamper og lignende, kan bidra til at mange bestiller bil på en gang.

Hva må du opplyse om ved bestilling?

Ved bestilling er det viktig at du oppgir ditt telefonnummer, slik at vi har mulighet til å kontakte deg for bekreftelse og ved forsinkelser.

Du må opplyse om det er fritidsreise, eller om du skal til arbeid, utdanning, skole, AKS, barnehage eller fast dagsenterplass. Dette er for å beregne at du betaler riktig egenandel. Du finner nærmere beskrivelse av de ulike reisetypene lengre ned på siden.

Dersom du skal ha med deg hjelpemiddels om for eksempel rullator eller rullestol, eller om du har med deg hund, så er det viktig at du opplyser om dette. Du må også opplyse om du skal ha med deg medhjelper, eller andre medpassasjerer. Vi har behov for å vite hvor mange passasjerer som skal være med på reisen.

Har du spesielle behov eller det er forhold som kjørekontoret må ta hensyn til, melder du fra om dette. Dette gjelder for eksempel om du trenger ekstra hjelp, skal hentes inne, følges helt inn på bestemmelsesstedet, eller har med deg bagasje. Det er viktig at vi får beskjed om slike behov, for å ha mulighet til å planlegge tilstrekkelig med tid for henting og levering.

Senest fremme tid

Dersom du har en tid å passe, for eksempel når arbeidstid eller skole starter for dagen, er det veldig viktig at du bestiller reisene dine med senest fremme tid.

Reisetyper

Når du bestiller må du oppgi hvilken type reise det skal være. Dette er viktig for at egenandelene skal bli riktig!

 • Arbeid – reiser til lønnet arbeid
 • Arbeidsrettet tiltak – reiser til dagtilbud som brukes som alternativ til arbeid.
 • Dagsenter – reiser til fast dagsenterplass.
 • Skole – reiser til videregående skole, eller voksenopplærling. Reiser til enkelte kveldskurs i regi av skolen er godkjent som skolereiser.
 • Lambertseter Vgs – reiser til Lambertseter videregående skole.
 • Utdanning – reiser til universitet og høyskole (høyere utdanning).
 • AKS – reiser til aktivitetsskole (SFO).
 • Barnehage – reiser til spesialbarnehage.
 • Avlastning – reiser til avlastining.
 • Dissimilis – reiser til øvelse eller opptreden for medlemmer av Dissimilis.
 • Fritidsreise (kun for brukere med blått kort).

Avbestilling

Reiser skal avbestilles senest en time i forveien. Husk å avbestille faste reiser, for eksempel reiser til arbeid og dagsenter, dersom du skal ha ferie.

Ved bomturer blir returen automatisk slettet i bestillingen.

Den vanlige skoletransporten kjører ikke i skolens ferier, og barn som har TT-kort kan i denne perioden bli kjørt til og fra aktivitetsskolen med TT-ordningen. De som ønsker å benytte dette tilbudet, må huske å bestille reiser til AKS.

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu