Bestill gjentakende reiser på internett

Dersom du reiser regelmessig til for eksempel arbeid eller skole anbefaler vi på det sterkeste at du bestiller denne transporten som en gjentakende reise. Dette gir oss bedre forutsetninger for å planlegge reisene dine, noe som gir mer forutsigbarhet og bedre transport for deg.

Bestilling av gjentakende reiser

For å bestille ønsker vi at du benytter webskjemaene våre, som du kan finne nedenfor. Velg skjema etter reisetype.

Bestillingen har en behandlingstid på tre virkedager.

Bestilling

Hovedskjema

Om bestillingen

Hjelpemidler

For at reisen skal bli så bra som mulig så er det viktig at vi får informasjon om hvilket hjelpemiddel den reisene har med. Vi må også vite om det er behov for ekstra utrustning i bilen som skal gjennomføre transporten.

Arbeidstid

Senest fremme: Angi klokkeslettet du senest ønsker å være fremme på arbeidsplassen. Vi planlegger samkjøringen slik at du er fremme til denne tiden.
Ønsket hentetid: Angi klokkeslettet du ønsker å hentes.
OBS! Du må angi enten senest fremme eller ønsket hentetid. Det er ikke mulig å oppgi begge deler. Hentes på arbeid: Angi klokkeslettet du ønsker å hentes på arbeidsplassen.
Vi kommer tilbake til deg med bekreftelse på bestillingen når planleggingen er ferdig, og du blir da informert om endelige hentetider.

Informasjon om deg som leverer skjemaet

OBS! Du komer få en kopi på bestillingen.

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu