Institusjoner og dagsenter

Vi setter stor pris på å ha et godt samarbeid med dere. For at vi skal kunne gjøre en bra jobb er vi avhengig av å få god informasjon fra dere om brukernes reiser og behov.

Dersom det finnes mulighet hos dere for å ha en eller to faste kontaktpersoner som vi kan forholde oss til, så kan det gjøre det enklere å ha en god dialog. Gi gjerne beskjed til vår avdeling for gjentakende reiser om hvem som skal være vår kontaktperson hos dere.

Forskjellige TT-kort – ulik måte å bestille reiser

Det kan finnes brukere med ulike typer TT-kort hos dere. Brukere med forskjellige TT-kort bestiller reisene sine på forskjellige måter. Her følger en forenklet oversikt over hvem som skal bestille reisene hvor:

  • Blått kort – For rullestolbrukere med behov for å kjøre spesialbil
  • Rødt kort – For brukere som kan kjøre i personbil
  • Hvitt kort – For brukere som kan kjøre personbil, og som har behov for fast sjåførgruppe.

De som bestiller reisene sine hos DRT Solutions:

  • Blått kort – Bestiller alle reisene sine hos DRT Solutions
  • Rødt kort – Bestiller alle reisene sine hos DRT Solutions, med unntak av fritidsreiser*.

Disse bestiller ikke hos DRT Solutions:

  • Hvitt kort – Bestiller alle sine faste reiser hos Oslo Taxi. Det hvite kortet kan ikke brukes til fritidsreiser. Til fritidsreiser brukes det røde kortet.
  • For fritidsreiser* med vanlig drosje, altså for rødt kort, kan man fritt velge mellom de tre drosjeselskapene Oslo Kommune har avtale med.

Gjentakende reiser

Det er stor sannsynelighet for at brukerne på deres institusjon har et regelmessig reisemønster, og dermed har stående bestilling hos DRT Solutions på reisene fram og tilbake til dere. Det er veldig viktig at eventuelle avbestillinger på slike reiser skjer så snart dere vet at brukeren ikke skal ha bilen. Vi kan da ta bort reisen for den dagen eller perioden der brukeren ikke skal reise, eller skal reise til andre tider eller adresser.

Dersom dere skal ha stengt for ferie, eller brukere av andre grunner skal ha fri, er vi takknemlige om dere gir beskjed om dette i god tid. Dersom dere har en årsplan for hvilke dager dere har stengt, så tar vi gjerne imot denne.

Det er et begrenset antall biler som anvendes for å utføre transporten. Det innebærer at avbestillinger kan gi andre brukere mulighet til reise, brukere som ellers hadde blitt tilbudt andre tider.

Gruppereiser

Når dere som institusjon skal på fellestur, så må dere ofte bestille dette som en gruppereise. Det regnes som en gruppereise hvis det er tre rullestoler eller flere, slik at man trenger mer enn én spesialbil, eller hvis det er fem gående eller flere. I følge regelverket som Oslo Kommune har satt opp er det ikke tillatt at brukere med rødt og blått kort kjøres sammen i spesialbil.

En gruppereise skal bestilles senest 5 arbeidsdager i forkant. Les mer om gruppereiser her.

Tilbud om informasjonsmøte

Ønsker dere mer utdypende informasjon om TT-tjenesten eller DRT Solutions virksomhet, er dere velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 22 02 44 64. Vi kommer gjerne ut og besøker dere.

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu