Kontaktinformasjon bestilling

Kontakt oss på e-post eller faks

Gjentakende reiser

epost: fastereiser.oslo@drtsolutions.eu

Henvendelser angående gjentakende reiser, og innsending av bestillingsskjema for gjentakende reiser. E-post behandles i åpningstiden, som er mandag-fredag, kl. 7-17.

Gruppereiser

e-post: trafikledning.oslo@drtsolutions.eu

Henvendelser angående gruppereiser, og innsending av bestillingsskjema for gruppereiser.

Enkeltreiser

Vi tar ikke imot bestilling av enkeltreiser på e-post. Dersom du ønsker et alternativ til å bestille enkeltreiser på telefon, så anbefaler vi vår webløsning for bestilling av enkeltreiser. Les mer om egenbestilling av reiser.

Andre henvendelserer

e-post: brukarstotte@drtsolutions.eu

Henvendelser til administrasjonen i Oslo. E-post behandles i kontortiden, som er mandag-fredag 8-16.

Obs. Denne e-postadressen skal ikke benyttes til bestilling av reiser. Bestillinger som sendes til denne e-posten vil ikke bli behandlet.

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu