DRT Solutions

Vi gjør det mulig for alle å komme seg ut i samfunnet.

Vi kan

Vi gjør erfaring til kunnskap!

Vår lange erfaring er grunnlaget for kunnskapen vår. Vi har arbeidet med anropsstyrt transport siden 1993, og hvert år håndterer vi 5-6 millioner reiser. Siden starten har vi taklet alle mulige situasjoner, vært gjennom endringer, og forsøkt nye ting – vi vet hvilke situasjoner vi kan støte på, og vi kan håndtere dem.

Vi utvikler

Vi baserer utvikling på kunnskap og erfaring!

Å drive virksomhet innenfor anropsstyrt transport innebærer å møte mange ulike situasjoner, noe som gir et stadig behov for å utvikle virksomheten. Ved å lytte til brukere, oppdragsgivere, transportører og egne ansatte så gjør vi ideer til virkelighet.

Vi sparer

Vi sparer på våre felles ressurser!

DRT Solutions har gjennom årene utviklet metoder og prosedyrer for å utnytte de bilressursene vi har tilgjengelig på best mulig måte.

En kostnadseffektiv bestillingssentral med tilhørende effektiv administrasjon, gjør at samfunnet til en rimelig pris kan tilby disse tjenestene til innbyggerne.

Forretningsidé

Å organisere tilrettelagt transport, sykereiser og annen bestillingstransport for offentlige oppdragsgivere, samt å utvikle nye konsepter med fokus på anropsstyrt transport.

Nøkkelord

For brukerne skal reisene kjennetegnes av høy kvalitet og trygghet. Samtidig skal gjennomføringen være kostnadseffektiv for oppdragsgiver, med hensyn til de reglene som finnes for servicenivå for brukeren.

  • Kvalitet for bruker: Trygghet og punktlighet.
  • Kvalitet for oppdragsgiver: Sikkerhet, utvikling og kostnadseffektivitet.

DRT Solutions i dag

DRT Solutions er endel av konsernet Samres AB som er  det ledende selskapet i bransjen når det gjelder omfang, teknologisk utvikling og kvalitetsstyring. Samres AB er ansvarlig for tilrettelagt transport i 120 svenske kommuner , pasientreiser i 8 helseregioner, samt nærtrafikk og kompletteringstrafikk for fem kollektivselskap. DRT Solutions er ansvarlig for administrasjon og planlegging av TT-tjenesten i Oslo kommune.

Konsernet har omtrent 325 ansatte, og finnes på følgende steder:

  • Lund (hovedkontor – Sverige)
  • Helsingborg (Sverige)
  • Skövde (Sverige)
  • Oslo (Norge)
  • Tartu (Estland)
  • Chişinău (Moldova)
  • Dakar (Sénégal)

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu