DRT Solutions Norge

I Norge har DRT Solutions oppdrag for Oslo kommune, der vi har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT (tilrettelagt transport). Vi tar imot bestillinger på TT-reiser, planlegger hvordan reisen skal gjennomføres, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

I 2017 ble det tatt imot 123.000 telefonsamtaler, og organiserte ca. 267.000 reiser i forbindelse TT-tjenesten i Oslo kommune. Fra og med 2015 har vi også hatt ansvar for administrasjonen av TT-kortene som brukes i Oslo.

DRT Solutions virksomhet i forbindelse med TT-tjenesten i Oslo består av fire deler:

  • Mottak av bestillinger og planlegging av enkeltreiser.
  • Mottak av bestillinger og planlegging av gjentakende reiser, blant annet reiser til skole, arbeid og dagsenter der man har et regelmessig reisemønster over en lengre periode.
  • Samtaler med sjåførene som kjører TT-transport.
  • Administrativ arbeid, bl.a. dialog med Oslo Kommune og de andre leverandørene som er tilknyttet tt-tjenesten.

Ansvaret for DRT Solutions virksomhet i Oslo ivaretas på DRT Solutions Osloavdeling.

Mottak av telefonsamtaler skjer i stor grad i Sverige, der vi har 25 norsktalende ansatte som arbeider med å ta imot samtaler, både bestillinger og samtaler fra sjåfører.

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu