DRT Solutions støtter

Individuell människohjälpGjennom Samres AB støtter DRT Solutions IM – Individuell Människohjälp, en svensk hjelpeorganisasjon som arbeider for å bekjempe og synliggjøre fattigdom og ekskludering. Organisasjonen ble stiftet i 1938, 

og er i dag aktiv i 12 land over hele verden.

IM arbeider langsiktig sammen med lokale partnere, med fokus på blant annet funksjonshemmedes situasjon i samfunnet. Innsatsen er rettet mot selvhjelp, og ny virksomhet begynner i det små.

Akkurat som DRT Solutions har IM hovedkontoret sitt i Lund, og finnes som oss på forskjellige steder i Sverige, og i ulike deler av verden. I likhet med DRT Solutions har også IM et lokalt kontor og driver virksomhet i Chisinau, Moldova. Der driver IM utviklingsarbeid sammen med lokale organisasjoner som er involvert i utdanning og rehabilitering av personer med nedsatt funksjonsevne.

At både DRT Solutions og IM jobber for å gjøre livet enklere for mennesker med funksjonshemninger, gjorde IM til et naturlig valg som samarbeidspartner for DRT Solutions i vår innsats for å bidra til et bedre og mer tilgjengelig samfunn for alle.

Vi har gjennom flere år hatt det privilegium å få følge IM’s arbeid, og vet at de gjør en forskjell i menneskers liv. Derfor støtter vi IM.

Besøk IMs hjemmeside for å lese mer: IM – Individuell Människohjälp

Verdt å vite

DRT Solutions Norge har kontrakt på kjørekontortjeneste for TT i Oslo kommune. Det betyr at vi tar imot bestillingen din, planlegger reisen, og formidler kjøreoppdraget til transportøren som skal utføre transporten.

Det er Ruter AS som er ansvarlig for TT i Oslo Kommune, og som er oppdragsgiver for DRT Solutions. Du finner mer informasjon om TT-tjenesten på deres hjemmeside.

TT-kortet er et tilbud til funksjonshemmede og forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport. Akkurat som ved vanlig kollektivtransport må du regne med å kjøre TT-turene sammen med andre.

Kontakt oss

Enkeltreiser
22 02 44 63 eller 04521

Gjentakende reiser
22 02 44 60 eller fastereiser.oslo@drtsolutions.eu