Kvoter og egenandeler

Når du er TT-bruker kan du få et antall faste reiser til f.eks arbeid, videregående skole, dagsenter, etc. I tillegg får du en kvote med fritidsreiser som du kan bruke til hva du vil. De som er over 16 år har rett til én reise til og én reise fra arbeid, utdanning, AKS, eller fast plass på dagsenter.

Kvoter og egenandeler i TT-tjenesten bestemmes av bystyret, som en del av den årlige budsjettbehandlingen.

Egenandeler i Oslo i 2015

[tw_list]

[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]kr 50 for voksne[/tw_list_item][tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]kr 25 for barn under 18 år[/tw_list_item]

[/tw_list]

Egenandeler på reiser til Akershus

[tw_list]

[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Arbeids- og utdanningsreiser til Akershus følger Ruters takster.[/tw_list_item][tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Egenandelen for fritidsreiser til Akershus er 4 ganger Ruters sonetakst. Se pristabell på Ruters hjemmeside.[/tw_list_item]

[/tw_list]

Transport til og fra Gardermoen

Ved transport til og fra Gardermoen er egenandel tilsvarende flytogets satser.
Alle som sitter på må betale egenandel tilsvarende flytogets satser, også medhjelpere og ledsagere.

For følgende faste reiser er det et egenandelstak på kr 500 per måned:

[tw_list]

[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]arbeid[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]høyere utdanningsinstitusjoner[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]dagsenter[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]aktivitetsskole for de over 16 år[/tw_list_item]

[/tw_list]

Når egenandelstaket er nådd skal du ikke betale egenandel for slike turer den gjeldende måneden.

Kvoter

TT-brukere over 6 år har rett til fritidsreiser (reiser som benyttes til andre formål enn arbeid, utdanning og lignende). I 2015 er kvoten satt til:

[tw_list]

[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Brukere mellom 6 og 67 år: 150 reiser[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Brukere som over 67 år som er blinde, svaksynte eller spesialbilbrukere: 150 reiser[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Øvrige brukere over 67 år: 70 reiser[/tw_list_item]

[/tw_list]