Reisetyper

Når du bestiller må du oppgi hvilken type reise det skal være. Dette er viktig for at egenandelene skal bli riktig!

[tw_list]

[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Arbeid – reiser til lønnet arbeid[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Dagtilbud – Dagsenter eller VTA.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Støttekontakt – reiser til aktiviteter med støttekontakt[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Videregående skole. – Reiser til enkelte kveldskurs i regi av skolen er godkjent som skolereiser.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Voksenopplæring – reiser til voksenopplæring.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Høyere utdanning – reiser til universitet og høyskole.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]AKS – reiser til aktivitetsskole eller Etter skoletilbud.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Spesialbarnehage – reiser til spesialbarnehage.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Avlastning – reiser til avlastining.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Andre faste reiser – reiser som ikke går under noen ovenfor.[/tw_list_item]
[tw_list_item item_title=»Item» item_icon=»icon-ok»]Fritidsreise (kun for brukere med blått kort).[/tw_list_item]

[/tw_list]